Q赚欢迎您!请登录|免费注册
名次 会员名 会员等级 任务收入 E币收入 推广收入 总收入(含E币)
第1名 gre***s 普通会员 829.10元 7650个 1,839.35元 2,744.96元
第2名 暗***得 普通会员 6,453.45元 8072个 1,771.24元 8,305.41元
第3名 qqq***3 黄金会员 204,236.76元 281610个 1,603.07元 208,655.94元
第4名 gs5***1 黄金会员 44,656.98元 53510个 1,134.04元 46,326.12元
第5名 sgs***w 普通会员 88,168.14元 173190个 945.28元 90,845.32元
第6名 qqe***n 普通会员 2,923.56元 3924个 546.11元 3,508.91元
第7名 din***3 普通会员 45,028.90元 50340个 502.36元 46,034.66元
第8名 fyz***g 普通会员 8,432.42元 11659个 500.08元 9,049.08元
第9名 myt***l 普通会员 15,808.38元 24270个 488.69元 16,539.77元
第10名 asd***4 普通会员 0.00元 3557个 473.31元 508.88元
第11名 wan***1 普通会员 2,922.70元 3500个 469.98元 3,427.69元
第12名 wul***0 普通会员 0.00元 1050个 462.82元 473.32元
第13名 a43***0 普通会员 603.95元 474个 370.49元 979.18元
第14名 wd1***7 普通会员 9,034.51元 19481个 315.28元 9,544.60元
第15名 jin***v 普通会员 452.03元 4620个 307.92元 806.15元
第16名 yan***2 普通会员 8,093.52元 11004个 304.94元 8,508.50元
第17名 xx2***0 黄金会员 14,298.18元 4720个 259.01元 14,604.39元
第18名 q64***4 普通会员 3,719.55元 2990个 254.64元 4,004.09元
第19名 jim***0 普通会员 18,426.70元 18360个 250.76元 18,861.06元
第20名 fxs***1 普通会员 1,181.40元 850个 234.06元 1,423.96元
第21名 sui***e 普通会员 6.54元 1214个 207.49元 226.17元
第22名 zcm***8 普通会员 1,653.92元 1591个 205.14元 1,874.97元
第23名 qq2***0 普通会员 259.99元 480个 202.55元 467.34元
第24名 loe***4 普通会员 1,394.42元 2000个 192.73元 1,607.14元
第25名 田***儿 普通会员 4,508.79元 5386个 190.52元 4,753.18元
第26名 爱***群 普通会员 16,035.64元 24765个 184.00元 16,467.30元
第27名 l18***0 普通会员 52,699.23元 59730个 169.40元 53,465.92元
第28名 qiu***7 普通会员 1,635.10元 2480个 163.71元 1,823.61元
第29名 *** 普通会员 -144.10元 0个 160.01元 15.91元
第30名 zxc***4 普通会员 103.75元 393个 155.18元 262.86元
第31名 yoy***g 普通会员 2,724.29元 2127个 150.63元 2,896.19元
第32名 ilv***l 普通会员 -114.95元 151个 144.18元 30.74元
第33名 QQ7***Q 普通会员 6,786.32元 4个 143.36元 6,929.73元
第34名 影***天 普通会员 0.44元 50个 140.46元 141.40元
第35名 粽***疯 普通会员 -133.54元 800个 139.52元 13.98元
第36名 *** 普通会员 -117.16元 0个 130.95元 13.79元
第37名 cai***9 普通会员 333.75元 250个 123.37元 459.62元
第38名 潘***华 普通会员 168.36元 150个 114.98元 284.84元
第39名 ghy***5 普通会员 4,219.27元 1428个 109.79元 4,343.34元
第40名 角***复 普通会员 219.72元 61个 101.23元 321.56元
第41名 xie***g 普通会员 -98.98元 550个 98.93元 5.45元
第42名 dax***r 普通会员 5,481.04元 3850个 95.97元 5,615.51元
第43名 f60***q 普通会员 17,421.42元 23690个 93.38元 17,751.70元
第44名 GGs***g 普通会员 0.60元 50个 91.19元 92.29元
第45名 maz***g 普通会员 578.77元 270个 82.79元 664.27元
第46名 *** 普通会员 3,448.98元 0个 81.69元 3,530.67元
第47名 空***白 普通会员 4,884.81元 8376个 81.61元 5,050.18元
第48名 tfy***l 普通会员 474.93元 150个 80.61元 557.04元
第49名 ven***a 普通会员 558.83元 744个 78.63元 644.90元
第50名 hao***8 普通会员 0.00元 50个 67.86元 68.36元
第51名 yup***o 普通会员 488.03元 241个 64.77元 555.21元
第52名 梅***i 普通会员 964.65元 250个 63.76元 1,030.91元
第53名 lgl***y 普通会员 42.61元 50个 59.34元 102.45元
第54名 132***a 普通会员 38.41元 51个 56.55元 95.47元
第55名 MMs***g 普通会员 3,355.35元 2470个 53.83元 3,433.89元
第56名 TM1***7 普通会员 1,906.20元 4460个 51.12元 2,001.92元
第57名 ali***l 普通会员 41.96元 96个 47.68元 90.60元
第58名 c15***9 普通会员 2,158.73元 1080个 46.68元 2,216.21元
第59名 xsd***6 普通会员 17,943.93元 23440个 45.09元 18,223.42元
第60名 xia***9 普通会员 8.56元 50个 44.51元 53.57元
第61名 sss***4 普通会员 45.22元 0个 41.26元 86.47元
第62名 *** 普通会员 2,572.98元 0个 41.20元 2,614.18元
第63名 bg5***l 普通会员 892.83元 570个 39.90元 938.44元
第64名 龙***贝 普通会员 431.57元 51个 39.90元 471.98元
第65名 a25***6 普通会员 890.78元 498个 39.74元 935.50元
第66名 Q***使 普通会员 60.34元 1个 39.62元 99.97元
第67名 *** 普通会员 4,079.30元 0个 39.61元 4,118.91元
第68名 谁***心 普通会员 41.99元 203个 38.95元 82.98元
第69名 myp***s 普通会员 77.67元 66个 38.84元 117.17元
第70名 幽***步 普通会员 11,262.12元 5784个 36.88元 11,356.83元
第71名 ptu***4 普通会员 1,338.30元 68个 34.69元 1,373.67元
第72名 kcj***s 普通会员 2,241.82元 12个 34.62元 2,276.57元
第73名 TM8***9 普通会员 88.48元 1356个 34.54元 136.58元
第74名 *** 普通会员 2,430.50元 0个 33.77元 2,464.27元
第75名 多***点 普通会员 64.16元 504个 33.12元 102.32元
第76名 *** 普通会员 0.00元 0个 32.81元 32.81元
第77名 燕***回 普通会员 128.79元 251个 32.67元 163.97元
第78名 tt5***8 普通会员 1,469.22元 1179个 32.16元 1,513.17元
第79名 *** 普通会员 0.00元 0个 31.72元 31.72元
第80名 gll***4 普通会员 1,058.50元 450个 31.54元 1,094.55元
第81名 *** 普通会员 1,282.79元 0个 31.08元 1,313.87元
第82名 f12***6 普通会员 1,099.93元 650个 29.01元 1,135.44元
第83名 qq6***6 普通会员 473.21元 150个 28.85元 503.56元
第84名 guz***1 普通会员 155.70元 404个 28.41元 188.16元
第85名 lhj***8 普通会员 68.94元 50个 28.38元 97.82元
第86名 我***心 普通会员 6.25元 51个 28.15元 34.91元
第87名 xia***g 普通会员 184.15元 743个 27.81元 219.39元
第88名 *** 普通会员 314.32元 0个 27.77元 342.09元
第89名 any***8 普通会员 790.40元 1125个 27.52元 829.17元
第90名 *** 普通会员 985.00元 0个 27.28元 1,012.29元
第91名 law***y 普通会员 102.19元 350个 27.14元 132.83元
第92名 jxx***9 普通会员 237.00元 150个 26.18元 264.68元
第93名 tba***9 普通会员 280.62元 155个 25.37元 307.54元
第94名 que***2 普通会员 5,415.90元 5860个 24.72元 5,499.23元
第95名 dev***n 普通会员 1,045.62元 550个 24.10元 1,075.22元
第96名 lin***i 普通会员 1,985.04元 750个 24.03元 2,016.57元
第97名 504***n 普通会员 878.20元 213个 23.96元 904.29元
第98名 wuh***j 普通会员 0.77元 279个 23.06元 26.62元
第99名 qq6***9 普通会员 0.08元 304个 21.95元 25.07元
第100名 mxf***2 普通会员 0.00元 50个 21.61元 22.11元